Μονωτικά Υλικά, Συστήματα Ξηρής Δόμησης – Χωρίσματα – Ψευδοροφές

slide02
slide06
slide04

BITULINE: Ασφαλτικές μεμβράνες, ασφαλτικά αστάρια, ασφαλτικές κόλλες, μεμβράνες κεραμοσκεπών

στις κατηγορίες: Υγρομονωτικά Υλικά - Στεγανοποίηση

1. Πλαστομερείς Ασφαλτικές Μεμβράνες

STAR

starΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Η ασφαλτική μεμβράνη STAR είναι πλαστομερής στεγανωτική μεμβράνη της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP, APP). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα (P), ή υαλοπίλημα (V) και σαν άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα (Μ) φυσικού γκρί χρώματος, χρωματιστή ψηφίδα (λευκή, κόκκινη, πράσινη) ή τάλκ (Τ). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαλαζιακή άμμος, ή φίλμ πολυαιθυλενίου. Η κάτω επιφάνεια σε όλους τους τύπους της μεμβράνης STAR καλύπτεται από φίλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.

Ένα περιθώριο πλάτους 10cm αφήνεται ελεύθερο από ψηφίδα για να δημιουργηθεί η ένωση με το διπλανό φύλλο. Αυτή η περιοχή καλύπτεται από ειδικό πλαστικό φίλμ το οποίο εμποδίζει το ρολό να κολλήσει μεταξύ του, ενώ λιώνει εύκολα όταν εκτίθεται στη φλόγα του φλογίστρου.

BETAGUM

betagumΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Η ασφαλτική μεμβράνη BETAGUM είναι πλαστομερής στεγανωτική μεμβράνη της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP, APP). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα (P) ή υαλοπίλημα (V) και σαν άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα (Μ) φυσικού γκρί χρώματος, χρωματιστή ψηφίδα (λευκή, κόκκινη, πράσινη) ή τάλκ (Τ). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαλαζιακή άμμος, ή φίλμ πολυαιθυλενίου. Η κάτω επιφάνεια σε όλους τους τύπους της μεμβράνης BETAGUM καλύπτεται από φίλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.
Ένα περιθώριο πλάτους 10cm αφήνεται ελεύθερο από ψηφίδα για να δημιουργηθεί η ένωση με το διπλανό φύλλο. Αυτή η περιοχή καλύπτεται από ειδικό πλαστικό φίλμ το οποίο εμποδίζει το ρολό να κολλήσει μεταξύ του, ενώ λιώνει εύκολα όταν εκτίθεται στη φλόγα του φλογίστρου.

2. Ελαστομερείς Ασφαλτικές Μεμβράνες

PALLADIEN

palladienΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Η ασφαλτική μεμβράνη PALLADIEN είναι ελαστομερής στεγανωτική μεμβράνη υψηλής ποιότητας της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και ελαστομερή (SBS).
Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα (P), ή υαλοπίλημα (V) και σαν άνω επικάλυψη φίλμ πολυαιθυλενίου (F), φύλλο αλουμινίου (ALU) , ορυκτή ψηφίδα (Μ) φυσικού γκρι χρώματος ή χρωματιστή ψηφίδα (λευκή, κόκκινη, πράσινη). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαλαζιακή άμμος, ή τάλκ.
Η κάτω επιφάνεια σε όλους τους τύπους της μεμβράνης PALLADIEN καλύπτεται από φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.
Ένα περιθώριο πλάτους 10cm αφήνεται ελεύθερο από ψηφίδα , ή αλουμίνιο για να δημιουργηθεί η ένωση με το διπλανό φύλλο. Αυτή η περιοχή καλύπτεται από ειδικό πλαστικό φίλμ το οποίο εμποδίζει το ρολό να κολλήσει μεταξύ του , ενώ λιώνει εύκολα όταν εκτίθεται στη φλόγα φλογίστρου.

3. Μεμβράνες Κεραμοσκεπών

4. Ασφαλτικά Κεραμίδια

5. Βοηθητικά Υλικά