Μονωτικά Υλικά, Συστήματα Ξηρής Δόμησης – Χωρίσματα – Ψευδοροφές

slide02
slide06
slide04

Θερμομόνωση

fragopoulos_home1 Η θερμομόνωση λειτουργεί όπως το θερμός, δηλαδή διατηρεί δροσερό ή ζεστό έναν χώρο, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θερμομόνωση λοιπόν ενός κτιρίου, είναι απαραίτητη αν θέλουμε να αποφύγουμε την υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι ή το δριμύ ψύχος, το χειμώνα. Υλικά που λειτουργούν θερμομονωτικά, είναι : η διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ), η εξηλασμένη πολυστερίνη ( της Dow, της Fibran ή άλλη εταιρείας), η πολυοθρεθάνη, ο πετροβάμβακας ή ο υαλοβάμβακας, ο φελλός, το αφρομπετόν κλπ. ΄Ολα δηλαδή τα υλικά, που εγκλωβίζουν μεγάλες ποσότητες ακίνητου αέρα, (σε στοιβάδες ή κυψελίδες), μέσα στην μάζα τους.Η θερμική αντίσταση κάθε υλικού, εξαρτάται από τον συντελεστή λ. ΄Οσο πιο μικρός είναι αυτός ο συντελεστής, τόσος πιο μεγάλη είναι η θερμική αντίσταση του υλικού μας (συγκρίνοντας πάντα υλικά του ίδιου πάχους, καθώς το πάχος του υλικού, αποτελεί επίσης έναν σημαντικό παράγοντα).

H επιλογή του θερμομονωτικού υλικού που θα τοποθετήσουμε, εξαρτάται:

thermα) από την εφαρμογή, εύκολη ως αδύνατη (ανάλογα με την περίσταση)
β) το περιβάλλον ( υγρό, ξηρό, εξαιρετικά θερμό, η παρουσία τρωκτικών ή εντόμων κλπ.)
γ) το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος, της κατασκευής μας.
δ) το κόστος του υλικού και της εφαρμογής

Η θερμομόνωση είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη για ένα σπίτι, όχι μόνο για την ποιότητα ζωής αυτών που ζούν μέσα σ” αυτό ή για την οικονομία που επιτυγχάνεται, εξαιτίας της μικρής κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και για την προστασία που προσφέρει στα δομικά στοιχεία από τις έντονες καταπονήσεις από τις θερμοκρασιακές διαφορές, αυξάνοντας το χρόνο ζωής τους.