Μονωτικά Υλικά, Συστήματα Ξηρής Δόμησης – Χωρίσματα – Ψευδοροφές

slide02
slide06
slide04

Πλάκες οροφών και συστήματα

στις κατηγορίες: Ξηρά Δόμηση

  • AMF –ARMSTRONG- USG  Ορυκτές Ίνες
  • Γυψόπλακες
  • Βινυλικές
  • Μεταλλικές
  • Λωρίδες Αλουμινίου