Μονωτικά Υλικά, Συστήματα Ξηρής Δόμησης – Χωρίσματα – Ψευδοροφές

slide02
slide06
slide04

Πιστοποιημένα Συστήματα Fibran – Σύστημα Jub

στις κατηγορίες: Θερμοπρόσοψη

Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)

Εξωτερική θερμομόνωση ETICS με XPS - η τέλεια ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ

Συνήθως η όψη αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη επιφάνεια του κτηριακού περιβλήματος, ως εκ τούτου πέρα από την αισθητική εμφάνιση, οι σχεδιαστές και οι χρήστες πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνική αρτιότητα της όψης καθώς αποτελεί το αειφόρο θερμικό περίβλημα του κτηρίου.

Η ανθεκτικότητα της επιφάνειας και η μακροχρόνια θερμική απόδοση της όψης εξαρτάται από την επιλογή της θερμομόνωσης και την ορθή κατασκευή του επιλεγμένου συστήματος.

Τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης που είναι γνωστά ως ETICS (External Thermal Insulation Composite System), είναι από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα θερμομόνωσης στην Ευρώπη. Τα περισσότερα θερμομονωτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο σύστημα, αλλά η επάρκεια του όλου συστήματος πρέπει να επιβεβαιώνεται με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση.

Για περισσότερα: ETICS_Manual_fibran.pdf