Μονωτικά Υλικά, Συστήματα Ξηρής Δόμησης – Χωρίσματα – Ψευδοροφές

slide02
slide06
slide04

Εξηλασμένη Πολυστερίνη

στις κατηγορίες: Θερμομόνωση - Ηχομόνωση

FIBRANxps

Οι πλάκες εξηλασμένου αφρώδους πολυστυρενίου FIBRANxps, συχνότερα αναφέρεται και ως εξηλασμένη πολυστερίνη, είναι ένα θερμομονωτικό υλικό που παράγεται από πολυστυρένιο και κατάλληλα διογκωτικά αέρια. Mε τη διεργασία της συνεχούς εξέλασης, σχηματίζεται μία συνεχή πλάκα στο επιθυμητό πάχος (20-200 mm).  Η συνεχής αυτή πλάκα τεμαχίζεται σε μικρότερες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων, διαμορφώνονται ή μη οι τέσσερις περιμετρικές πλευρές τους, επεξεργάζονται ή μη οι δύο όψεις τους και τέλος συσκευάζονται σε δέματα.

Το μέγιστο μέρος της μάζας του προϊόντος αποτελείται από πολυστυρένιο (PS), ένα θερμοπλαστικό πολυμερές του στυρενίου που με τη σειρά του είναι μια ένωση άνθρακα και υδρογόνου. Χρησιμοποιείται διάφανο, γενικής χρήσης και υψηλής θερμικής αντοχής πολυστυρένιο (GP-PS). Περιέχονται επίσης, σε μικρά ποσοστά, ορισμένα πρόσθετα που είτε διευκολύνουν τη διεργασία παραγωγής είτε βελτιώνουν ιδιότητες του τελικού προϊόντος, π.χ. χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικό φωτιάς. Για την επίτευξη του αφρισμού προστίθενται τα διογκωτικά αέρια σε ποσοστό 5-8% της συνολικής μάζας. Εναρμονισμένη με τους νεώτερους κανονισμούς της Ε.Ε. από την πρώτη ημέρα ισχύος τους, η FIBRAN χρησιμοποιεί αέρια που έχουν μηδενική (ODP=0) βλαπτική δράση στην προστατευτική από την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία στρατοσφαιρική στοιβάδα όζοντος καθώς και χαμηλό ή μηδενικό δυναμικό συμβολής στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (low or zero GWP) χωρίς αισθητή παράλληλη υποβάθμιση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του προϊόντος.

Το παραγόμενο υλικό είναι ένας στερεοποιημένος, ομοιογενής και σταθερός αφρός με κλειστές (σε ποσοστό >95%) πολυεδρικές κυψελίδες με διάμετρο 0,1 έως 0,4 mm τα τοιχώματα των οποίων έχουν πάχος μόλις 1 μm. Ετσι μόνο το 3% περίπου του όγκου του προϊόντος είναι στερεά ύλη ενώ το υπόλοιπο 97% καταλαμβάνεται από τα διογκωτικά αέρια, με αποτέλεσμα τα προϊόντα FIBRANxps να έχουν ιδιαίτερα χαμηλές πυκνότητες.

Οι πλάκες FIBRANxps χαρακτηρίζονται από την υψηλή και διαρκή θερμομονωτική ιδιότητά τους, τη μηδαμινή υδαταπορροφητικότητα, την υψηλή αντοχή σε συμπίεση και τη σταθερότητα των διαστάσεων τους. Παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάφλεξη τους αλλά και άψογη συμβατότητα με τα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη, άμμο) ενώ οι αποφλοιωμένες και με αυλακώσεις / εγκοπές πλάκες προσφέρουν άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα και επιχρίσματα.

Το FIBRANxps ως μόνιμη και αποτελεσματική θερμική μόνωση χρησιμοποιείται εκτεταμένα καλύπτοντας επιτυχώς όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο των κτηριακών, όσο και των βιομηχανικών εφαρμογών. Τα πλεονεκτήματα της θερμομόνωσης FIBRANxps είναι η εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε φορτία και η κλειστή δομή των κυψελίδων, η οποία επιτρέπει τη χρήση τους σε υγρό περιβάλλον. Tα προϊόντα με αδρή και ανοιχτή επιφανειακή δομή, προσφέρονται ως κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή επιχρισμάτων.

Τα προϊόντα FIBRANxps είναι:

1)  Yψηλής αντοχής σε συμπίεση πλάκες για δώματα, δάπεδα και υπόγεια, με λεία επιφάνεια και κλιμακωτή διαμόρφωση ακμών L
FIBRANxps 300-L http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/300-L_gr.pdf
FIBRANxps 400-L http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/400-L_gr.pdf
FIBRANxps 500-L http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/500-L_gr.pdf
FIBRANxps 600-L http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/600-L_gr.pdf
FIBRANxps 700-L http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/700-L_gr.pdf

2)  Yψηλής αντοχής σε συμπίεση πλάκες για δώματα, δάπεδα και υπόγεια, με λεία επιφάνεια και ίσια διαμόρφωση ακμών I
FIBRANxps 300-Ι http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/300-I_gr.pdf

3)  Πλάκες εξωτερικής θερμομόνωσης, με «γκοφρέ» επιφάνεια και κλιμακωτή ή ίσια διαμόρφωση ακμών, L ή I
FIBRANxps ETICS GF http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/ETICS_GF_gr.pdf

4)  Πλάκες ξυλοτύπων χωρίς επιδερμίδα, με αυλακώσεις και κλιμακωτή διαμόρφωση ακμών L ή D
FIBRANxps ETICS BT http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/ETICS_BT_gr.pdf

5)  Μακριές πλάκες διπλής τοιχοποιίας & κεραμοσκεπών, με λεία επιφάνεια και διαμόρφωση ακμών, είτε με συνδυασμό κλιμακωτών L και ίσιων ακμών I, είτε με ακμές τύπου αρσενικό / θηλυκό D
FIBRANxps MAESTRO http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/MAESTRO_gr.pdf

6)  Ειδικό προϊόν κεραμοσκεπών με αυλάκωση στη μέση κατά μήκος της μεγάλης πλευράς
FIBRANxps MAESTRO M http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/MAESTRO-M_gr.pdf

7)  Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο αποτελούμενο από εξηλασμένη πολυστερίνη και τσιμεντοκονία κατάλληλο για την κατασκευή αντεστραμμένου βατού δώματος
FIBRANxps TL http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/TL_gr.pdf
FIBRANxps STAR
http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/STAR.pdf

8)  Θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με επικόλληση ανθυγρής γυψοσανίδας PI, κατάλληλη για εκ των υστέρων εξωτερική μόνωση πιλοτής, ή απλής GP, κατάλληλη για εσωτερική μόνωση τοιχοποιίας

FIBRANxps PI http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/PI_gr.pdf
FIBRANxps GP http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/GP_gr.pdf

9)  Θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης απόλυτα ισόπαχη και πλαναρισμένη επιφάνεια για βιομηχανικές εφαρμογές
FIBRANxps FABRIC http://fibran.gr/files4users/files/documentation%20XPS/FABRIC_gr.pdf

10)  Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με διαμόρφωση επιφανειακής κλίσης για κατασκευή ρύσεων σε δώματα
FIBRANxps INCLINE 1.67%
FIBRANxps INCLINE 2%

Κατάλογος Προϊόντων

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Οδηγός θερμομόνωσης